T.TAKCON PRODUCTS Co.,Ltd.
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

วันหยุดประจำปี 2558

วันที่ปิดบริการ

วันหยุด

1 มกราคม 2558 วันขึ้นปีใหม่
2-3 มกราคม 2558 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
14 กุมภาพันธ์ 2558 ทำบุญปีโรงงาน
11 เมษายน 2558 ชดเชยวันสงกรานต์ 12/4/2558
13-15 เมษายน 2558 วันสงกรานต์
4 มีนาคม 2558 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2558 วันจักรี
13-15 เมษายน 2558 วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม 2558 วันหยุดแรงงาน
2 พฤษภาคม 2558 ชดเชยวันจักรี 6/4/2558
1 มิถุนายน 2558 วันวิสาขบูชา
31 กรกฎาคม 2558 วันเข้าพรรษา
1 สิงหาคม 2558 ชดเชยวันอาสาฬบูชา 30/7/2558
12 สิงหาคม 2558 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
5 ธันวาคม 2558 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30-31 ธันวาคม 2558 วันหยุดสิ้นปี